Ακούστε Πνευμονολόγους ειδικούς της ΙΠΙ να δίνουν πληροφορίες σχετικά με τη νόσο, τον τρόπο που επηρεάζει τους ασθενείς που πάσχουν και τις επιλογές διαχείρισής της.

Η Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση ή ΙΠΙ είναι μια ασθένεια που επηρεάζει τους πνεύμονες. Είναι σοβαρή πάθηση και μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για τη διάγνωσή της. Παρά το ότι η ΙΠΙ είναι σχετικά σπάνια, αρκετοί άνθρωποι πάσχουν από αυτήν τη δύσκολη ασθένεια.

Σε αυτά τα βίντεο, Πνευμονολόγοι ειδικοί της ΙΠΙ περιγράφουν τον τρόπο διάγνωσης της νόσου και προσφέρουν συμβουλές σχετικά με την καθημερινή ζωή με ΙΠΙ και τις επιλογές διαχείρισης.