Ακούστε τις ιστορίες ασθενών με ΙΠΙ στα βίντεο που ακολουθούν:

Η Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση ή ΙΠΙ είναι μια ασθένεια που επηρεάζει τους πνεύμονες. Είναι σοβαρή πάθηση και μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για τη διάγνωσή της. Παρά το ότι η ΙΠΙ είναι σχετικά σπάνια, αρκετοί άνθρωποι πάσχουν από αυτήν τη δύσκολη νόσο.

Στα βίντεο που ακολουθούν μπορείτε να ακούσετε ιστορίες ασθενών με ΙΠΙ και να μάθετε για τις εμπειρίες τους σχετικά με τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη διαχείριση των συμπτωμάτων της ΙΠΙ στην καθημερινότητά τους.