ΚΕΝΤΡΟ

ΓΝΩΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ΙΠΙ και τους τρόπους διαχείρισής της.

Αυτό το κέντρο πληροφόρησης απευθύνεται σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με ΙΠΙ και στα άτομα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους.

Αν εσείς ή κάποιος δικός σας άνθρωπος πάσχει από ΙΠΙ, είναι σημαντικό να έχετε την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη για μια τεκμηριωμένη συζήτηση με τον πνευμονολόγο σας, σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης της νόσου. Στις παρακάτω ενότητες θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΙΠΙ και τις διάφορες θεραπευτικές επιλογές, έναν οδηγό για τη συζήτησή σας με τον πνευμονολόγο, καθώς και απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις.